Безпека життєдіяльності (Универсальная)


Безпека життєдіяльності

План

1. Коротка характеристика можливих стихійних лих, аварій та катастроф на території України 3
2. Шкідливі речовини в робочій зоні. Санітарні норми 8
3. Профілактика виробничих отруєнь 14
Список використаної літератури 19
*-50 коп.- стоимость 1 страницы

Список литературы :
Список використаної літератури

1. Алексеев Н.А. Стихийные явления в природе. - М.: Просвещение, 1988.
2. Бакка М.Т., Мельничук А.С., Сівко В.І. Охорона і безпека життєдіяльності людини: Конспект лекцій. - Житомир: Льонок, 1995.
3. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов / Под общей ред. С.В. Белова. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Высшая шк., 1999.
4. Безпека життєдіяльності / Під ред. Я. Бедрія - Львів: Видавнича фірма "Афіша", 1998.
5. Білявський Г.О., Падун М.М., Фурдуй Р.С. Основи загальної екології. Підручник. - К.: Либідь, 1993.
6. Вредные химические вещества. Радиоактивные вещества / Под ред. Л.А. Ильина, В.А. Филова. - М.: Химия, 1990.
7. Герасимчук А.А., Палеха Ю.І. Екологія: Опорний курс лекцій: Навч. посіб. - К.: Вид-во Укр.-фін. Ін-ту менедж. і бізнесу, 1998.
8. Завіруха Н.М. Безпека життєдіяльності. - К., 1999.
9. 26. Захарченко М.В., Орлов М.В., Голубєв А.К. та ін. Безпека життєдіяльності у повсякденних умовах виробництва, побуту та у надзвичайних ситуаціях: Навч. посібник. - К.: ІЗМИ, 1996.
10. Кушелев В.П. Основы техники безопасности на предприятиях химической промышленности. - М.: Химия, 1992.
11. Лапін В.М. Безпека життєдіяльності людини: Навч. посіб. - 2-ге видання - Л.: Банк. Коледж; К.: Т-во "Знання", КОО, 1999.
12. Пістун І.П. Безпека життєдіяльності: Навч. посіб. - Суми, 1999.

Код работы (ID):62285
Раздел:

Разное

Тип:Универсальная
Объем работы:19 стр.
Добавлена:07/09/2009
Новости мира

свідоцтво про реєстрацію фізичної особи-підприємця