Бухгалтерський облік (Универсальная)


Бухгалтерський облік

План

1. Облік МШП 3
2. Аналітичний і синтетичний облік заробітної плати 11
Задача 1 15
Задача 2 18
Список використаної літератури 21
*-50 коп.- стоимость 1 страницы

Список литературы :
Список використаної літератури

1. Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16.07.99р. №996-XIV зі змінами та доповненнями.
2. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань та господарських операцій підприємств та організацій, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99р. №291.
3. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань та господарських операцій підприємств та організацій, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99р. №291.
4. Грабова Н.И., Добровский В.Н. Бухгалтерский учет в производственных и торговых предприятиях 2000: Учебное пособие для студентов вузов / Под ред. Н.В.Кужельного. - К.: А.С.К., 2000.
5. Завгородній В.П., Савченко В.Я. Бухгалтерський облік та аудит в умовах ринку. - К.: Бліц-Інформ, 1996.

Код работы (ID):62284
Раздел:

Бухгалтерский учет

Тип:Универсальная
Объем работы:21 стр.
Добавлена:07/09/2009
Новости мира

свідоцтво про реєстрацію фізичної особи-підприємця